Żeby zapewnić skuteczną dezynfekcję wody lub ścieków, należy zastosować właściwą technologię dezynfekcji.  Technologia bazująca na promieniowaniu ultrafioletowym znajduje coraz szersze zastosowanie.

ZALETY TECHNOLOGII UV

  • Szerokie spektrum działania dezynfekcji
  • Brak wpływu na właściwości fizykochemiczne wody
  • Niskie koszty eksploatacje
  • Kompaktowa budowa i łatwość obsługi

Promieniowanie ultrafioletowe jest promieniowaniem elektromagnetycznym leżącym pomiędzy promieniowaniem Rentgenowskim i widzialnym. Najsilniejszą skuteczność dezynfekcji uzyskuje się w zakresie promieniowania UV-C przy długości fali 265 nm. Oferowane lampy pracują przy długości fali 254 nm co jest bliskie optimum.

Proces dezynfekcji polega na docieraniu fotonów do struktur DNA i RNA komórki.

Na skutek reakcji fotochemicznej następuje zatrzymanie podziału komórek i funkcji metabolicznych.

Technologia dezynfekcji promieniowania UV  może być stosowana do:

  • Stacji uzdatniania wody
  • Oczyszczania ścieków
  • Dezynfekcji powietrza
  • Dezynfekcji powierzchni