Dwutlenek chloru wytwarzany jest miejscowo z reagentów ogólnie dostępnych na rynku polskim (9% roztwór kwasu solnego, 7,5% roztwór chlorynu sodowego).

Reagenty dozowane są przez 2 pompki elektromagnetyczne do reaktora. Wytworzony 2% roztwór dwutlenku chloru wstrzykiwany jest pompką elektromagnetyczną bezpośrednio do wody. Uzupełnianie reagentów dokonywane jest samodzielnie przez obsługę i polega na wymianie kanistrów, w których dostarczane są reagenty.

Generator zapewnia stałe stężenie dozowanego roztworu dwutlenku chloru, co zapewnia szybszy efekt zwalczania Legionelli w stosunku do dozowania mieszaniny aktywnej.