Przygotowanie mieszaniny aktywnej dwutlenku chloru jest czynnością stosunkowo prostą, polegającą na wymieszaniu w pojemniku roztworowym:

  1. 1kg preparatu
  2. 1kg aktywatora
  3. 23 ltr wody

Po 12-24 godzinach otrzymujemy w pełni aktywną mieszaninę dwutlenku chloru o trwałości do 3 tygodni.

W przypadku zwalczania Legionelli w ciepłej wodzie użytkowej stosujemy automatyczne stacje dozowania mieszaniny aktywnej dwutlenku chloru.

Dla uzyskania szybkiego efektu dezynfekcji wody firma AQUA PLUS proponuje usługę wykonania szokowej dezynfekcji instalacji wodnej.