USUWANIE: mętności, żelaza, manganu i siarkowodoru.

Wody podziemne mogą zawierać ponadnormatywne stężenie jonów żelaza oraz manganu.

Zgodnie z normą dla wody pitnej dopuszczalne maksymalne stężenia wynoszą:

0,2 mg/I Fe  oraz  0,05 mg/I Mn

Dobry (spełniający powyższe wymagania) odżelaziacz powinien charakteryzować się:

  • Dużą wydajnością przy stosunkowo małych gabarytach
  • Dobrą niezawodną głowicą sterującą
  • Optymalnie dobranym złożem do analizy wody
  • Małą ilością ścieków
Zdjęcie Nr2
Zdjęcie Nr30

JAKI ODŻELAZIACZ ?

Proponowane przez naszą firmę odżelaziacze bazują na nowoczesnych technologiach wykorzystujących:

  • Właściwości złóż katalitycznych i aktywnych
  • Elektroniczne, wielodrogowe głowice sterownicze firm: CLACK, ERIE

Doboru odżelaziaczy dokonujemy na podstawie analizy wody studziennej.

Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące:

  • Dostawę
  • Montaż
  • Uruchomienie

Masz problem z jakością wody studziennej – napisz do nas!