Dekarbonizacja wody (usuwanie soli węglanowych) przebiega na złożu (jonitowym) słabo kwaśny kationit.

W procesie dekarbonizacji wody usuwane są węglany (HCO3-). Po wyczerpaniu złoża występuje proces regeneracji. W oferowanych przez AQUA PLUS stacjach dekarbonizacji wody stosujemy do regeneracji kwas solny (HCL).

Nasze stacje dekarbonizacji wody przeznaczone są dla:

  • Kotłowni parowych
  • Kotłowni grzewczych
  • Układów chłodniczych

W aplikacjach uzdatniania wody dekarbonizacja stanowi zazwyczaj 1-szy stopień stacji uzdatniania wody.

Dekarbonizacja wody + usuwanie dwutlenku węgla + zmiękczanie wody.

Poniżej przykładowe realizacje:

woda3