Woda zdemineralizowana może być wytwarzana zarówno przy zastosowaniu wymienników jonitowych jak i w technologii odwróconej osmozy.

AQUA PLUS do demineralizacji wody oferuje stacje odwróconej osmozy.

Technika membranowa demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy odsala wodę na poziomie 95-99%.

Proces demineralizacji wody przebiega na półprzepuszczalnych zwiniętych membranach przeciwnie do naturalnego ciśnienia osmotycznego, wytwarzanego przez pompę wysokociśnieniową.

Woda podawana na membrany musi spełniać wiele kryteriów, czyli wymagane jest wstępne uzdatnianie wody, dobrane na podstawie analizy wody. Bardzo ważnym wskaźnikiem jest współczynnik SDI mówiący o ilości mikro-zawiesiny blokującej membrany.

Stacje demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy znalazły zastosowanie w:

  1. Uzdatnianiu wody kotłowej
  2. Uzdatnianiu wody chłodniczej
  3. Uzdatnianiu wody do produkcji (leków, kosmetyków, piwa, soków, farb itp.)
blog15
woda2

Oferujemy stacje odwróconej osmozy w wykonaniu:

  • Pojedyncza osmoza (przewodność wody zdemineralizowanej <15uS/cm)

Pojedyncze osmozy wykonywane są z różną konfiguracją membran.

Ilość stopni membran i układu połączeń zależy od analizy wody zasilającej stację.

  • Podwójna osmoza (przewodność wody zdemineralizowanej <5 uS/cm)

Podwójne osmozy znajdują zastosowanie w aplikacjach wymagających bardzo niskiej przewodności.

Stacje zbudowane są z 2 pomp wysokociśnieniowych zasilających kolejne układy membran 1-go i 2-go stopnia. Przy zastosowaniu wariantu z wiązaniem wolnego dwutlenku węgla można uzyskać przewodność wody na poziomie ok. 1-1,3 uS/cm.

Dla wyższych wymagań (przewodność <1uS/cm) proponujemy doczyszczanie wody zdemineralizowanej na butlach ze złożem mieszanym  lub moduły (celki) elektrodejonizacji.