DEZYNFEKCJA WODY

Żeby zapewnić skuteczną dezynfekcję wody lub ścieków, należy zastosować właściwą technologię dezynfekcji.  Technologia bazująca na promieniowaniu ultrafioletowym znajduje coraz szersze zastosowanie.

ZALETY TECHNOLOGII UV

 • Szerokie spektrum działania dezynfekcji
 • Brak wpływu na właściwości fizykochemiczne wody
 • Niskie koszty eksploatacje
 • Kompaktowa budowa i łatwość obsługi

Promieniowanie ultrafioletowe jest promieniowaniem elektromagnetycznym leżącym pomiędzy promieniowaniem Rentgenowskim i widzialnym. Najsilniejszą skuteczność dezynfekcji uzyskuje się w zakresie promieniowania UV-C przy długości fali 265 nm. Oferowane lampy pracują przy długości fali 254 nm co jest bliskie optimum.

Proces dezynfekcji polega na docieraniu fotonów do struktur DNA i RNA komórki.

Na skutek reakcji fotochemicznej następuje zatrzymanie podziału komórek i funkcji metabolicznych.

Technologia dezynfekcji promieniowania UV  może być stosowana do:

 • Stacji uzdatniania wody
 • Oczyszczania ścieków
 • Dezynfekcji powietrza
 • Dezynfekcji powierzchni

Skuteczna eliminacja wirusów i bakterii promieniami UV bez chemikaliów, ozonu, toksyn i innych szkodliwych czynników.

ZASTOSOWANIE

 • szpitale i centra medyczne
 • pomieszczenia obsługi klienta
 • biura i konferencyjne
 • hotele, restauracje i centra handlowe

ZALETY

 • szybka dezynfekcja
 • pomieszczenia natychmiast do użytku
 • Wykonanie mobilne
blog04

DEZYNFEKCJA POWIETRZA

Najnowszej generacji recyrkulator AEROLIT 550 zapewnia:

 • dawkę promieniowania min 30 mJ/cm2
 • wydajność 500m3/h

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Mobilne urządzenie SVETOLIT zapewniają skuteczną dezynfekcję pomieszczeń. Wielkość urządzenia dobierana jest do pojemności pomieszczenia i zakładanego czasu dezynfekcji.