Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia dopuszczalna zawartość azotanów w wodzie pitnej wynosi 50mg/l.

Zalecenia WHO mówią o max. Zawartość 25mg/l. Spełnienie tych wymagań/ zaleceń dla wód zawierających azotany możliwe jest na drodze:

  • Technologii membranowej odwróconej osmozy
  • Technologii membranowej nanofiltracji
  • Tchnologii jonitowej

Poniżej szerzej omówimy technologię jonitową z zastosowaniem złóż do selektywnego usuwania azotanów z wody na drodze wymiany jonowej.

Jony azotanów  wymieniane są na jony chlorków. Po wyczerpaniu pojemności złoża jonitowego następuje jego regeneracja. Jako środek do regeneracji stosowany jest roztwór soli (najczęściej wytwarzany z soli tabletkowej). Po procesie regeneracji sól jest dokładnie wypłukiwana i złoże odzyskuje swoją pierwotną pojemność. Wielkość stacji dobierana jest w zależności zawartości azotanów i maksymalnego poboru wody.

Dla obiektów publicznych (budynki, szpitale, z-dy przemysłowe i wodociągi gminne) buduje się centralne stacje do usuwania azotanów. Do domów jedno-rodzinnych i mieszkań zalecamy stosowanie małych filtrów tylko dla wody pitnej.

Sposób budowy i działania stacji do selektywnego usuwania azotanów zbliżony jest do stacji zmiękczania wody.

Poniżej przykładowe instalacje:

woda4