Proces zmiękczania wody w technologii jonitowej bazuje na wymianie jonowej. Zawarte w wodzie jony wapnia i magnezu wymieniane są na jony sodu. Po wyczerpaniu jonitu następuje proces regeneracji solą kuchenną. Osadzone na złożu wapń i magnez usuwane są do kanalizacji, a złoże zostaje ponownie naładowane jonami sodu.

Twarda woda powoduje:

  • Osadzenie się kamienia w rurach i urządzeniach
  • Szybkie zużycie urządzeń (np. kotłów parowych, grzewczych, chłodni czy wymienników ciepła)
  • Straty energetyczne na poziomie 10%.

ZMIĘKCZACZE WODY

Stacje zmiękczania wody pracują w technologii jonitowej. Do procesu wymiany jonowej stosowany jest silnie kwaśny kationit regenerowany roztworem soli kuchennej.

Stacje zmiękczania wody oferujemy w wykonaniu automatycznym, w konfiguracji do pracy:

  • Równoległej
  • Naprzemiennej
  • Pełnego zmiękczania wody (np. kotłownie)
  • Częściowego zmiękczania wody (np. woda pitna)

Poniżej przykładowe realizacje:

woda6