Bakterie Legionelli znajdują najlepsze warunki do rozmnażania w ciepłej wodzie pozbawionej recyrkulacji.

Najbardziej narażone na występowanie bakterii Legionella są:

  • Instalacje ciepłej wody użytkowej
  • Głowice natryskowe
  • Zasobniki ciepłej wody
  • Klimatyzatory i nawilżacze powietrza
  • Wanny z hydromasażem

OFERUJEMY

  • Generatory wstrzykujące wytwarzany dwutlenek chloru bezpośrednio do instalacji.
  • Stacje dozowania dwuskładnikowego preparatu dwutlenku chloru lub stabilizowanego roztworu
  • Dezynfekcję szokową instalacji

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

woda5