Membrany odwróconej osmozy wymagają regularnego nadzoru obejmującego

kontrolę wydajności ,przewodności wody osmotycznej jak i ciśnienia pracy .

Na żywotność membran ma wpływ wiele czynników ,a w szczególności :

 1. prawidłowa praca wstępnego uzdatniania wody
 2. współczynnik S D I wody zasilającej
 3. prawidłowo zaprojektowana i eksploatowana stacja odwróconej osmozy
 4. możliwość powstawania bio-filmu na membranach

Z uwagi na wysoki koszt membran osmotycznych stosuje się okresowe mycie membran środkami chemicznymi .

Dobór odpowiednich chemikaliów i procedury czyszczenia jest uwarunkowany przyczyną

występujących problemów .

Zazwyczaj mamy do czynienia z :

 • osadami węglanów wapnia i siarczanów baru
 • osadami żelaza i manganu
 • osadami organicznymi
 • rozwojem mikroorganizmów (tworzenie bio-filmu)

W celu zapobieżenia konieczności przedwczesnej wymiany membran stosuje się

dwa rozwiązania :

 1. Prewencyjne ,okresowe łagodne mycie membran
 2. Mycie membran w przypadku jeżeli nagle wystąpi jeden z czynników :
 •       jeżeli wydajność spadnie o więcej niż 15%
 •       ciśnienie pracy wzrośnie o więcej niż 15%
 •       przewodność wody osmotycznej wzrośnie o więcej niż 15%

UWAGI!

 1. Membrany ulegają normalnemu zużyciu .
 2. Spadek wydajności czy wzrost przewodności o 10% w pierwszym roku pracy jest zjawiskiem normalnym .

 

AQUA PLUS SP.J. Tel. 510 050 666 , biuro@lodz-aqua-plus.pl

 

 • 11 grudnia 2023