DOBÓR TECHNOLOGII

Aktualnie zazwyczaj stosuj e się technologię opartą o działanie selektywnych żywic

jonitowych lub technologię membranową metodą odwróconej osmozy . Wybór

technologii zależy do wielu czynników ,a w szczególności od

  • kosztów inwestycyjnych
  • kosztów wyprodukowania 1m3 wody
  • ilości siarczanów i azotanów w wodzie studziennej

Przy technologii membranowej odwróconej osmozy istotny koszt eksploatacji stanowią ścieki (25 – 30%) wody zasilającej .Warto rozważyć zastosowanie redukcji ścieków w stacjach odwróconej osmozy do poziom 12-13 % .

Technologia selektywnych złóż jonitowych generuje głównie koszty eksploatacyjne związane z kosztem soli do regeneracji .Zastosowanie automatycznych zaworów mieszalnikowych pozwala zoptymalizować koszty wyprodukowania wody uzdatnionej.

 

AQUA PLUS Sp.J. tel 510 050 666

 

 

 

 

  • 9 stycznia 2024