Usuwanie azotanów z wody

DOBÓR TECHNOLOGII Aktualnie zazwyczaj stosuj e się technologię opartą o działanie selektywnych żywic jonitowych lub technologię membranową metodą odwróconej osmozy . Wybór technologii zależy do wielu czynników ,a w szczególności od kosztów inwestycyjnych kosztów wyprodukowania 1m3 wody ilości siarczanów i azotanów w wodzie studziennej Przy technologii mem ...

MYCIE MEMBRAN ODWRÓCONEJ OSMOZY

Membrany odwróconej osmozy wymagają regularnego nadzoru obejmującego kontrolę wydajności ,przewodności wody osmotycznej jak i ciśnienia pracy . Na żywotność membran ma wpływ wiele czynników ,a w szczególności : prawidłowa praca wstępnego uzdatniania wody współczynnik S D I wody zasilającej prawidłowo zaprojektowana i eksploatowana stacja odwróconej osmo ...

Odciek z odwróconej osmozy

Odciek z odwróconej osmozy Stacje odwróconej osmozy w zastosowaniach przemysłowych i komunalnych , pracują zazwyczaj z odciekiem koncentratu na poziomie 25 – 30%  wody zasilającej. Są to duże straty generujące wysokie koszty eksploatacyjne . Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odnośnie oszczędności wody firma AQUA PLUS wprowadziła do oferty stacje od ...

Stacja odwróconej osmozy RO

Stacja odwróconej osmozy przeznaczona jest do produkcji wody zdemineralizowanej o niskiej przewodności. Woda zasilająca instalację po wstępnym uzdatnieniu  wpływa na stację odwróconej osmozy. Woda zdemineralizowana może być zmagazynowana w zbiorniku wody osmotycznej i następnie za pomocą  pompy przetłoczona do instalacji odbiorczej. Stacja odwróconej ...